Site Loader

Het succes van het verkrijgen van een persoonlijke lening hangt gedeeltelijk af van de volledigheid van de aanvraag van de persoonlijke lening op zich. Met volledig wordt bedoeld dat u op het aanvraagformulier de door de kredietverstrekkers verlangde noodzakelijke en relevante informatie hebt verstrekt, plus ondersteunende documentatie. Als u een persoonlijke lening overweegt voor een belangrijke overzeese reis volgend jaar, is het verstandig om nu al onderzoek te doen en persoonlijke documenten voor te bereiden.

Wanneer u een persoonlijke lening aanvraagt, doorloopt uw leningaanvraag doorgaans twee fasen. Je kunt hierbij ook op zoek naar particulier geld lenen zonder bkr toetsing. Op deze manier kun je op korte termijn een lening ontvangen. 

Het aanvragen van de persoonlijke lening

Dit kan online of offline gebeuren. Een typische lening aanvraag vereist dat u informatie over uzelf, uw werk, en uw lening in te vullen.

Persoonlijk: U wordt gevraagd uw (i) geboortedatum, (ii) meisjesnaam van uw moeder, (iii) telefoonnummer thuis, (iv) Burgerservicenummer, (v) huidig adres en postadres indien verschillend van het huidige adres, en (vi) adres van uw vorige verblijfplaats indien u minder dan drie jaar in uw huidige verblijfplaats hebt gewoond.

Inkomen: U wordt gevraagd uw (i) baan/beroep, (ii) naam van uw huidige werkgever, (iii) telefoonnummer van uw werk, (iv) bruto maandinkomen, (v) bronnen van inkomsten (alle bronnen die u in aanmerking wilt laten komen voor de lening), en (vi) vorige werkgever als u minder dan drie jaar of zo in uw huidige baan hebt gewoond.

Lening: U wordt gevraagd informatie te verstrekken over (i) het type lening, (ii) de gewenste looptijd van de lening, (iii) het bedrag van de lening, (iv) de gewenste vervaldatum voor de betaling, enz.

Waar dien je op te letten

Kredietrapport. Het indienen van een aanvraag voor een persoonlijke lening brengt met zich mee dat kredietverstrekkers uw kredietrapporten opvragen. Uw kredietverstrekker zal uw betalingsgeschiedenis bekijken en eventuele achterstallige of gemiste betalingen noteren. Onregelmatigheden op uw kredietrapport kunnen resulteren in een afwijzing van uw leningaanvraag naar goeddunken van de kredietverstrekkers.

Het is noodzakelijk dat u vooraf kopieën van uw kredietrapporten verkrijgt en eventuele afwijkingen betwist voordat u een persoonlijk krediet aanvraagt. Het is ook mogelijk om een flitskrediet zonder bkr aan te vragen. Hiervoor dien je wel op zoek te gaan naar een kredietverstrekker die aan deze voorwaarden wil voldoen. 

Onderpand. Meestal hebben leningen met onderpand een onderpand nodig, bijvoorbeeld een persoonlijk of onroerend goed als onderpand voor de terugbetaling van de lening, terwijl leningen zonder onderpand dat niet hebben. Maar uw kredietverstrekker kan al dan niet eisen dat u een onderpand stelt, afhankelijk van uw kredietsituatie.

 

Indienen van de benodigde documenten

Bij de beoordeling van uw persoonlijke lening aanvraag, kan de kredietgever u vragen om aanvullende documenten in te dienen of te faxen ter ondersteuning van uw lening aanvraag.

Om uw inkomen te verifiëren, zullen ze vragen om de meest recente loonstrookjes, formulier W-2’s of belastingaangiften van het voorgaande jaar. Ze kunnen ook vragen om rekeningen van nutsbedrijven om uw adres te verifiëren. Kopieën van uw sociale zekerheidskaart, rijbewijs of geldig identiteitsbewijs waaruit blijkt dat u meerderjarig bent, kunnen ook worden gevraagd. U kunt ook worden gevraagd om bankafschriften en rekeningnummers van de fondsen te tonen. In sommige gevallen worden maandelijkse hypotheek- of huurbetalingen gevraagd.

Het indienen van het nodige papierwerk voor uw persoonlijke lening aanvraag vereist inspanning van uw kant. U kunt ook de hulp van uw personeelsmanager inroepen voor documenten over uw inkomen en werk. Indien u een medeondertekenaar hebt voor uw persoonlijke lening, zal hij/zij gevraagd worden persoonlijke en inkomensinformatie te verstrekken.

Persoonlijke lening kredietverstrekkers variëren en zij kunnen informatie of documenten eisen naast wat hier is geschreven. Het is belangrijk om vooraf met een betrouwbare kredietverstrekker te overleggen om tijd en moeite te besparen.

editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.